Nakon  teorijskog dijela, danas 12.07.2019.g. završena kompletna obuka za desantiranje i prijevoz helikopterom. Obuka odrađena u suradnji sa HVZ-DIP Divulje i HV.