Intervencije

MJESEC / VRSTA INTERVENCIJE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Uk %
TEH.INT. 7  9  4 4
NA GRAĐ.OBJ. 6  2 6 1
OTV.PROST.

(OPOŽ.POVRŠ.)

40

(49)
 51

(26)
36

(40)
22

(21)
OSTALE INT. 17  15 7 9
UKUPNO 70  77 53 36