Intervencije

MJESEC / VRSTA INTERVENCIJE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Uk %
TEH.INT. 16
NA GRAĐ.OBJ. 2
OTV.PROST.

(OPOŽ.POVRŠ.)

0

OSTALE INT. 3
UKUPNO 21

INTERVENCIJE JVP-SINJ 2018-2019