Intervencije

MJESEC / VRSTA INTERVENCIJE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Uk %
TEH.INT. 16 9 7 5
NA GRAĐ.OBJ. 2 6 2 2
OTV.PROST.

(OPOŽ.POVRŠ.)

0

16

(15)
45

(39)
13

(18)
OSTALE INT. 3 9 8 11
UKUPNO 21 40 62 31

INTERVENCIJE JVP-SINJ 2018-2019