Intervencije

MJESEC / VRSTA INTERVENCIJE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Uk %
TEH.INT. 7  9  4 4 5 6 7 9 10 5 2
NA GRAĐ.OBJ. 6  2 6 1 2 0 1 1 1 1 1
OTV.PROST.

(OPOŽ.POVRŠ.)

40

(49)
 51

(26)
36

(40)
22

(21)
3

(2)
5

(0,1)
19

(5)
13

(12)
8

(1)
1

(0)
4

(0,1)
OSTALE INT. 17  15 7 9 7 2 13 16 18 13 11
UKUPNO 70  77 53 36 17 13 40 39 37 20 18

INTERVENCIJE JVP-SINJ 2018-2019