Intervencije

MJESEC / VRSTA INTERVENCIJE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Uk %
TEH.INT. 16 9 7 5 2 12 16 6 8
NA GRAĐ.OBJ. 2 6 2 2 3 3 1 0 0
OTV.PROST.

(OPOŽ.POVRŠ.)

0

16

(15)
45

(39)
13

(18)
1

(0,3)
3

(0,1)
21

(3)
34

(68)
16

(9)
OSTALE INT. 3 9 8 11 7 10 9 22 13
UKUPNO 21 40 62 31 13 28 47 62 37

INTERVENCIJE JVP-SINJ 2018-2019