Intervencije

MJESEC / VRSTA INTERVENCIJE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Uk %
TEH.INT. 9
NA GRAĐ.OBJ. 2
OTV.PROST.

(OPOŽ.POVRŠ./ha)

2

(0,05)
OSTALE INT. 8
UKUPNO 21

INTERVENCIJE JVP-SINJ 2018-2019

INTERVENCIJE JVP-SINJ 2020-2022