Intervencije 2019-06-03T07:28:43+00:00

Intervencije

MJESEC / VRSTA INTERVENCIJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uk %
TEH.INT. 8  13  7  5  4
NA GRAĐ.OBJ. 5  8  0  3  0
OTV.PROST.

(OPOŽ.POVRŠ.)

32

(11)

 90

(50)

 53

(81)

 10

(52)

 1
OSTALE INT. 14  14  10  12 4
UKUPNO 59  125  70  30  9