Intervencije 2020-02-03T07:55:06+00:00

Intervencije

MJESEC / VRSTA INTERVENCIJE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Uk %
TEH.INT. 7
NA GRAĐ.OBJ. 6
OTV.PROST.

(OPOŽ.POVRŠ.)

40

(49)
OSTALE INT. 17
UKUPNO 70