Intervencije 2019-03-01T09:46:15+00:00

Intervencije

MJESEC / VRSTA INTERVENCIJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uk %
TEH.INT. 8  13
NA GRAĐ.OBJ. 5  8
OTV.PROST.

(OPOŽ.POVRŠ.)

32

(11)

 90

(50)

OSTALE INT. 14  14
UKUPNO 59  125