Intervencije

MJESEC / VRSTA INTERVENCIJE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Uk %
TEH.INT. 7  9  4 4 5 6
NA GRAĐ.OBJ. 6  2 6 1 2 0
OTV.PROST.

(OPOŽ.POVRŠ.)

40

(49)
 51

(26)
36

(40)
22

(21)
3

(2)
5

(0,1)
OSTALE INT. 17  15 7 9 7 2
UKUPNO 70  77 53 36 17 13

INTERVENCIJE JVP-SINJ 2018-2019