Intervencije

MJESEC / VRSTA INTERVENCIJE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Uk %
TEH.INT. 16 9 7 5 2 12 16
NA GRAĐ.OBJ. 2 6 2 2 3 3 1
OTV.PROST.

(OPOŽ.POVRŠ.)

0

16

(15)
45

(39)
13

(18)
1

(0,3)
3

(0,1)
21

(3)
OSTALE INT. 3 9 8 11 7 10 9
UKUPNO 21 40 62 31 13 28 47

INTERVENCIJE JVP-SINJ 2018-2019