JVP Sinj zajedno sa DVD-Sinj nastavio od prethodne godina predavanja u OŠ o zaštiti od požara (03/2019)