JVP Sinj

jvp sinj

JVP Grada Sinja
Javna vatrogasna postrojba Grada Sinja

OIB: 61439881424
Registracijski broj: 060354513
Adresa: Sinj, Put Ferate 6
Telefon: 021/ 821 110, Fax: 021/ 824 098
E-mail: jvpsinj@gmail.com

Gdje se nalazimo?